تبليغات X

بکلینک ایرانی
وبلاگدهی اسپورت بلاگ
رپورتاژ آگهی
وبلاگدهی ویکی بلاگ
لباس پرستار
خرید بک لینک

اقسام سرویسهای وبلاگدهی

سیستم های وبلاگدهی

معرفی سرویس های وبلاگدهی

اقسام سرویسهای وبلاگدهی

جمعه 9 فروردين 1398 | 21:35

الف:ازجهت ساختاری

1-نوشتاری بیشترین نوع سرویسهای وبلاگدهی درکشور از این نوعند یعنی وبلاگهای نوشتاری یا متنی راسرویس میدهند اگرچه مدتی است این نوع سرویسها انواع دیگر سرویسها نظیر عکس یا صدا وفیلم را به سرویسهای خودنیز اضافه کرده اند ومیتوان گفت که اینها سرویسهای مختلط وبلاگدهی هستند

2-ویدئو بلاگ:

3-فتوبلاگ:

4-پادکستر:

ب:ازجهت شخصیت کاربر

1-سرویسهای ویژه خانمها

2-سرویسهای ویژه کودکان:

3- سرویس ویژه دانش آموزان

ج:ازجهت موضوع وبلاگ

1-فروشگاه ساز:

2-سرویسهای وبلاگدهی صنعتی

3-سرویس وبلاگدهی خبری

4-سرویس وبلاگدهی ورزشی

5-سرویس وبلاگدهی هنری موسیقی

وخوشنویسی وتئاتر

6-سرویس وبلاگدهی گردشگری

7-سرویس وبلاگدهی بورس

8-سرویس وبلاگدهی آموزشی

9-سرویس وبلاگدهی بزبانهای ترکی وکردی

10-سرویس وبلاگدهی منطقیون

11-سرویس وبلاگدهی ویژه مساجد

12-سرویس وبلاگدهی ویژه اساتید

13-سرویس وبلاگدهی سینما

14-سرویس وبلاگدهی ویژه مدارس

15-سرویس وبلاگدهی درحوزه دین ورسانه

16-مربیان پرورشی

17-فرهنگی

18-حوزه سلامت وپزشکی

19-سرویس وبلاگدهی ویژه قرآن

20-ویژه وکلا وحقوقدانان

21-تخصصی درزمینه اینترنت

22-ویژه طب سنتی

23-وبلاگدهی مهندسی

116 مشاهده